Trwa ładowanie... Please wait...
Kościół p.w. św. Jerzego PDF Drukuj Email
    Kościół pomocniczy pw. św. Jerzego został wzniesiony w roku 1905. Budowla oparta jest na planie prostokąta o wymiarach 16 x 10 m., przykryta dwuspadowym dachem pokrytym dachówką. Całość budowli uzupełniają dwie niewielkie kruchty: południowa z wejściem głównym i północna z wejściem bocznym. Szare tynki zewnętrzne ożywiono trójdzielnymi oknami, uwydatnione przez obramowanie z czerwonej cegły, które dodatkowo podzieliło na mniejsze pola resztę elewacji. 

    Kościół miał spełniać funkcję domu modlitwy dla lokalnej społeczności katolickiej. Jednak już w dwa lata później przystąpiono do rozbudowy świątyni, dobudowując chór nad wejściem i zakrystię przy prezbiterium, wydłużoną w 1940 r. Pomyślana była jako prosta i nieduża budowla. Po lewej stronie od głównego wejścia znajdowała się kaplica chrztów, po prawej – kaplica Grobu Pańskiego. Tam też znajdowało się przejście do innych obiektów parafialnych.

    Prezbiterium, zakończone prostą ścianą, zostało podwyższone w porównaniu z poziomem kościoła. Żelazne lampy, żyrandole, chrzcielnicę i kropielnicę wykonał mistrz kowalski J. Vonka. Ołtarz główny był dziełem monachijskiego artysty prof. Schleingera. Miał on wysokość 8,5 m, a w jego skład wchodziło 13 figur z Chrystusem ukrzyżowanym w centrum. Skrzydła ołtarza przedstawiały motywy z życia św. Jadwigi. Ołtarze boczne poświęcone były Najświętszej Maryi Pannie i św. Józefowi.

    W czasie działań wojennych kościół i zabudowania klasztorne zostały zniszczone. Odbudowa trwała w latach 1951
1953 i pozwoliła przywrócić kościół do pierwotnego stanu. 13 czerwca 1953 r. wikariusz kapitulny ks. infułat Kazimierz Lagosz ponownie poświęcił odbudowany kościół św. Jerzego.

    Kościół stanowi niedużą, prostą w formie budowlę ustawioną w kierunku północ-południe. Do ściany północnej dobudowano półokrągłą absydę. Wnętrze kościoła uzupełnione jest chórem organowym wspartym na dwóch kolumnach. W roku 1964 kościół stał się kościołem rektoralnym, a w 1969 r. kościołem parafialnym nowej oblackiej parafii na Popowicach.

    Kościół był kilkakrotnie odnawiany. W roku 1975, po usunięciu dotychczasowych ołtarzy i balasek, uzyskał jednolite wyposażenie prezbiterium: tabernakulum, ołtarz, duży krzyż, pulpit, sedilia. Wówczas założono instalację nagłaśniającą. Na wieży kościoła umieszczono 50
kilogramowy dzwon, wykonany we wrocławskim zakładzie ludwisarskim w 1953 r. Widnieje na nim inskrypcja „S. Georgius, ora pro nobis”. Przy okazji przebudowy domu zakonnego, pomiędzy kościołem i klasztorem został zbudowany mur, który zamknął całość wewnętrznego wirydarza, obsadzonego krzewami.

    W 2004 r. ukończono generalny remont kościoła pw. św. Jerzego. Odmalowano ściany i wyczyszczono cegłę na zewnątrz kościoła oraz zagospodarowano otoczenie, sadząc krzewy, siejąc trawę, alejki wykładając kostką i ustawiając przy nich ławki i kosze na śmieci. Wewnątrz położono nową posadzkę ceramiczną, zrobiono nowe ławki, w centralnej absydzie umieszczono duży, rzeźbiony w drewnie krzyż stylizowany na oblacki.

    Po lewej stronie ołtarza ustawiono na ścianie w złoconej niszy figurę Matki Bożej przywiezioną z Fatimy przez pielgrzymów z naszej parafii. Po prawej stronie, w złoconej ramie został umieszczony obraz Jezusa Miłosiernego. Wmurowano nowe tabernakulum, ustawiono nowy ołtarz, odnowiono drogę krzyżową.

    Pod chórem wybudowano dwa zamknięte pomieszczenia z konfesjonałami. W kruchcie kościoła wmurowano nową, rzeźbioną w marmurze kropielnicę a na ścianie zawieszono nowy, srebrzony krzyż do ucałowania. Odnowiono tynk na wszystkich ścianach i na sklepieniu kościoła. Całość pomalowano, a dwie kolumny pod chórem wyzłocono, by nawiązać do złotych kolumn w kościele pw. Matki Bożej Królowej Pokoju.

    W sobotę 24 stycznia 2004 r. odprawiono pierwszą po remoncie Mszę św. dla wszystkich robotników, a w niedzielę 25 stycznia wierni po każdej Mszy św. przychodzili na adorację Najświętszego Sakramentu. Trzeba powiedzieć, że przychodzili tłumnie, a duszpasterzom mówili o swoim wzruszeniu i wdzięczności za odnowienie, a przede wszystkim głośno wyrażali swój zachwyt, że „teraz tak pięknie w tym kościele”.

    W kościele pw. św. Jerzego odprawia się w dni powszednie Msze Święte, w każdy piątek jest adoracja Najświetszego Sakramentu i okazja do sakramentu pojednania (oprócz możliwości podczas każdej Mszy), wspólnoty i grupy parafialne mają tu swoje celebracje, a przez cały dzień kościół jest otwarty i zaprasza do modlitwy.

 

Parafia NMP Królowej Pokoju
ul. Ojców Oblatów 1
54-239 WROCŁAW
Biuro Parafialne:
tel. 71 793 67 71 w. 46
fax. 71 793 67 71 w. 30
@2011 Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju, ul. Ojców Oblatów 1, 54-239 Wrocław