Trwa ładowanie... Please wait...
Ruch Odrodzenia Parafii PDF Drukuj Email
Ruch Odrodzenia Parafii
opiekun o. Kamil Żynda OMI


Zgodnie ze słowami Jezusa: „Królestwo Niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło” (Mt 13, 33), Odrodzenie Parafii ma być takim zaczynem. Jak grzech jest powodem rozpadu człowieka jako osoby i całego społeczeństwa jako ciała, tak Ewangelia, kiedy jest przyjmowana i wcielana w życie, odbudowuje i jednoczy człowieka we wszystkich aspektach jego życia. Dlatego przede wszystkim staramy się żyć Ewangelią, która nakazuje zwrócić szczególną uwagę na rodzinę, zaangażowanie społeczne, właściwe użytkowanie dóbr materialnych, otwarcie się na człowieka potrzebującego, dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne, właściwe użytkowanie czasu wolnego.

Chcemy rozkochać wszystkich w Słowie Bożym, by było ono dla nas żywe, pomagało każdego dnia podejmować trudne decyzje i przyjmować właściwe postawy życiowe, byśmy umieli dostrzegać obecność Boga w najbardziej prozaicznych sytuacjach naszego życia i uświadamiać sobie, że wszystko zawdzięczamy Jemu. Kładziemy silny akcent na wychowanie do modlitwy oraz wychowanie do wiary jako doświadczenia i jako daru. Przywiązujemy dużą wagę do uczenia modlitwy świadomej, miłosnej, żarliwej, opartej na Słowie Bożym, na liturgii oraz na kontemplacji. Kiedy zaczynamy odkrywać, że nasze serce zdrowieje i powraca pokój wewnętrzny, kiedy spostrzegamy, że do trudnych sytuacji podchodzimy w nowy sposób, kiedy doświadczamy bogactwa Słowa, kiedy w kontemplacji zaczynamy słyszeć głos Ducha Świętego, wtedy stajemy się zafascynowani modlitwą i nigdy jej nie porzucamy, wtedy modlitwa przynosi radość i dopiero wtedy zaczynamy stykać się z miłością Boga.

Ze szczególną troską podchodzimy do modlitwy uwielbienia poprzez słowo i śpiew. Modlitwa uczy nas radości, spontaniczności i wolności, uczy przeżywać kontakt z Bogiem oparty na zaufaniu. Do autentycznego zrozumienia wiary dochodzi się najczęściej tak, jak do zrozumienia, czym jest miłość, po prostu dlatego, że się jej doświadcza. „Zacznijmy dzielić się cząstką Chrystusa, którego spotkaliśmy”; „Człowiek współczesny chętniej słucha świadków, niż nauczycieli, a jeśli słucha nauczycieli, to tylko dlatego, że jednocześnie są świadkami” (Paweł VI). Razem z innymi wspólnotami parafialnymi chcemy uczestniczyć w budowaniu żywego Kościoła, Kościoła ludzkich serc.

Jesteśmy świadomi tego, że ludzie najpierw patrzą na nas, kim my jesteśmy, zanim zaczną słuchać tego, co do nich mówimy. „Świat żąda głosicieli Ewangelii, którzy mówiliby o Bogu znanym sobie i bliskim, jakby Go – niewidzialnego – widzieli. Świat żąda i wymaga od nas prostoty życia, cnoty modlitwy, miłości do wszystkich, szczególnie do małych i biednych, posłuszeństwa i pokory, zapomnienia o sobie i wyrzeczenia” (Evangelii nuntiandi 76).

Spotykamy się w każdy drugi wtorek miesiąca na Mszy św. w kościele św. Jerzego o godz. 19.00. Zapraszamy!
 

Parafia NMP Królowej Pokoju
ul. Ojców Oblatów 1
54-239 WROCŁAW
Biuro Parafialne:
tel. 71 793 67 71 w. 46
fax. 71 793 67 71 w. 30
@2011 Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju, ul. Ojców Oblatów 1, 54-239 Wrocław